Müügitingimused | Privaatsustingimused

Alkoholivabade ja alkoholi sisaldusega jookide veebipood www.oselshop.com (edaspidi Veebipood) omanik on Pöide Pruulikoda OÜ (registrikood 12253640) asukohaga Tolli tn 25a Kuressaare, Saaremaa vald Saaremaa 93813.

MÜÜGITINGIMUSTE KEHTIVUS, KAUBA- JA HINNAINFO

Müügitingimused kehtivad Veebipoest jookide (edaspidi Toodete) ostmisel.

Veebipoes müüdavate Toodete hinnad on märgitud Toodete juurde. Hinnale lisandub transpordi (st pakiautomaadi teenuse) tasu Toodete kättetoimetamise eest.

Teave Toodete kohta on esitatud Veebipoes vahetult Toote juures.

TELLIMUSE VORMISTAMINE

Toote tellimiseks tuleb lisada soovitud Tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu. Lihtsustatud ostuleping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

Kui tellitud Toodet ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Alkohoolsete Toodete valimisel küsitatakse Ostjalt kinnitust tema vanuse kohta.

TOODETE TARNETINGIMUSED

Tarnime Tooteid Eesti Vabariigi piires kasutades Omniva, Itella Smartpost ja DPD Pakiautomaadi teenust. Samuti on võimalik kaubale ise järgi tulla Pöide Pruulikotta, Tolli 25a, Kuressaare. Pakiautomaadi teenuse puhul on tarne standardaeg 3 tööpäeva, maksimaalne aeg 5 tööpäeva. Pruulikotta saab Tootele järgi tulla tööpäeviti ette helistamisega. Pakiautomaadi teenuse puhul peab Ostja automaadis tuvastama oma vanuse. Pärast Toote/Toodete eest tasumist on viimasel lehel näha ostu kokkuvõte. Arve-ostukinnitus saadetakse pärast makset Teie e-posti aadressile maksimaalselt  1 tööpäeva jooksul. Kui soovite, saate kviitungi välja trükkida või salvestada enne kokkuvõtet asuvatelt linkidelt. Tooted toimetatakse teieni kasutades pakiautomaadi teenusepakkujaid.

ARVELDAMINE

Kogu arveldamine käib veebipoes eurodes (€) ning makseviisiks on pangalingimakse, mille teenust pakub SEB pank. Pöide Pruulikoda OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja SEB Pank AS-le.

TAGANEMISÕIGUS JA TOOTE MUUTMINE

Pärast tellimuse kättesaamist ei ole ostjal õigust Veebipoes ostetud Tootest taganeda, vastavalt Võlaõigusseadusele § 53 lg 4, välja arvatud juhul, kui Toodet ei saa kasutada teenusepakkuja süü tõttu, milleks on riknenud kaup. Toote hüvitamiseks tuleb esitada avaldus ning saata see e-postiaadressile terviseks@poidebeer.com hiljemalt 14 päeva jooksul Toote ostmisest.

Veebipood tagastab hüvitamisele kuuluva Toote eest ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud, kui Ostja tagastab riknenud Toote(d) Veebipoele. Tagastamisel tasub ostja transpordikulu.

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi Toode, kui Toote hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla Toote turuhinna.

PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS

Veebipood ei vastuta ostjale müüdud Toote eest, mille ostja on Veebipoest ise ekslikult valinud. Pretensiooni saab esitada juhul, kui ostja on Veebipoest ostnud Toote ning ei saa seda kasutada teenusepakkuja süü tõttu, milleks on kinoseansi ära jäämine. Ostjal on õigus antud puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt 14 päeva jooksul Veebipoe poole, saates e-kirja aadressile terviseks@poidebeer.com või helistada telefonil 5782 1900.

Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 14 päeva jooksul.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Kui Ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile terviseks@poidebeer.com või helistada telefonil 5782 1900.

Kui Ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

PRIVAATSUSTINGIMUSED

Veebipoe oselshop.com isikuandmete vastutav töötleja on Pöide Pruulikoda OÜ (registrikood 12253640) asukohaga Tolli 25a, Kuressaare, Saaremaa, tel 5782 1900 ja e-kiri terviseks@poidebeer.com.
Milliseid isikuandmeid töödeldakse
− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
− kauba kohaletoimetamise aadress;
− pangakonto number;
− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja
tarbijavaidluste lahendamine).
Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik
veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks. Pöide Pruulikoda OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja SEB Pank AS-le.
Turvalisus ja andmetele ligipääs
Isikuandmeid hoitakse Elkdata OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja
andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.
Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel terviseks@poidebeer.com.
Säilitamine
Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
Ülekandmine
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.
Otseturustusteated
E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma
isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.
Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel terviseks@poidebeer.com . Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

 

TOOTE OSTMINE KODULEHELT

  1. Toote ostmisel on esimene samm Toote valik. Vali oselshop.com alamlehelt “POOD” endale sobiv Toode ja kogus.
  2. Kui Toode või Tooted on valitud, suundu alamlehele “OSTUKORV”, kontrolli valitud Tooted üle ning vajuta sealt nuppu “Mine maksma”.
  3. Täida järgneval lehel “Arvelduse andmed”. Tärniga väljad on täitmiseks kohustuslikud.
  4. Palun veendu, et valitud Tooted on õiged! Veel on võimalik kõiki valikuid muuta või ostukorvi Tooteid lisada. Kui tellimus on õige, vajuta nupul „Esita tellimus“.
  5. Toodete eest saad tasuda pangalingiga internetipangas. Ülekandearve jõuab teie e-postiaadressile hiljemalt 1 tööpäeva jooksul.